Thông tin liên hệ

CTY TNHH MTV ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN XINH
Email: khonggianxinh2023@gmail.com
CN1: Số 6 Đường 14, P.Bình An, Quận 2, TP.HCM - ĐT: 0918793910 - 09757019N2:  13